Vår verksamhet

Stiftelsen Göransgården är en ideell, icke-vinstdrivande stiftelse under tillsyn av IVO, Socialstyrelsen. Huvudverksamheten utgörs av hem för vård och boende (HVB-hem) och rehabilitering av personer i behov av särskild omsorg på grund av psykiska och sociala funktionshinder. Stiftelsen driver idag Göransgården samt Rörbäcksgården. Vi har även en utslussningslägenhet i Eriksberg.

Verksamheten startades av Mona Göransson i början av 1930-talet. Hennes drivfjäder var enkel och okomplicerad. Hon hade en brinnande längtan att hjälpa psykiskt sjuka människor, ge dem värme och kärlek och sörja för deras välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt. Mona Göransson var stark i sin tro på alla människors lika värde och berättigande. Hennes övertygelse var att alla människor, oavsett sjukdom eller funktionshinder, äger förmågan att växa och utvecklas.

Mona Göransson var mycket anspråkslös för sin egen del och såg aldrig till någon personlig vinning. I december 1959 donerade hon alla sina tillgångar och Stiftelsen Göransgården bildades. Mona fortsatte sitt arbete på Göransgården fram till sin bortgång 1975.

Mona Göranssons ideologi för verksamheten gäller i allra högsta grad för oss som idag har förmånen att verka på Göransgården.

Bo på Göransgården

Göransgården ligger naturskönt beläget i Danmarks kyrkby, 8 km från Uppsala centrum. Verksamheten bedrivs i tio olika fastigheter omgivna av en vacker trädgård med växthus och fiskdamm.

Inom området finns allaktivitetshus med gym- och relaxlokal, ljusrum, musikrum, samlingssal/matsal, snickeri, träningskök samt växthus.

På Göransgården finns plats för 29 boende, vi har 24 lägenheter och fem korttidsplatser, bestående av enkelrum med dusch och toalett. Alla lägenheter har tillgång till bredband.

Vidare har vi tre lägenheter på Rörbäcksvägen i Vilan samt en träningslägenhet i Eriksberg, där de som kommit längre i sin rehabilitering kan bo.

För att tillvarata idéer och ge de boende möjlighet att påverka, hålls boenderåd var fjärde vecka. Där får alla komma till tals och på så sätt tränas samverkan och demokrati. Två gånger om året bjuder vi in till anhörigträff.

Våra aktiviteter

Utifrån den enskildes förmåga och behov av rehabilitering och sysselsättning utformas individuella dagsprogram. Behovet av en strukturerad vardag tillgodoses genom olika aktiviteter såsom: samtal, ADL-aktiviteter, studiecirklar, praktik, terapi och mer fritids- och hobbybetonade sysselsättningar.

Att ha ett arbete att gå till är centralt i psykiatrisk rehabilitering. Vi anser att alla människor mår bra av att vara behövda och ta ansvar. Vi har ett nära samarbete med Misa, arbetsförmedlingen och andra verskamheter som arbetar mot sysselsättning av olika slag.

Att sysselsätta sig är en viktigt del av vardagen

I vår sysselsättning får den boende träning i att samverka med andra, sköta ett arbete och passa tider för att sedan kunna gå vidare till mer krävande arbetsuppgifter. Vi försöker hitta olika sysslor på gården som behöver skötas, t.ex. kan man praktisera i vårt kök eller arbeta tillsammans med vår vaktmästare. Den odlingsintresserade har möjlighet att vara med i trädgårdsgruppen som arbetar både i växthuset och ute i trädgården.
Studiecirklar och andra aktiviteter erbjuds dagligen i vårt allaktivitetshus. Där kan man måla, skriva, läsa, jobba vid datorn, lyssna på musik eller bara umgås.

För ADL-träning har vi ett modernt träningskök. I snickeriet kan den som vill arbeta med trä få utlopp för sin energi. För den som vill sjunga eller spela något instrument finns vårt nya musikrum.

Vår ambition

Vår ambition är att alla skall utöva någon form av regelbunden motion och vi anser att det utgör en viktig del av rehabiliteringsarbetet. Vi lägger därför stor vikt vid ökad fysisk aktivitet och för att tillgodose detta åker vi t.ex. regelbundet ut i naturen och vandrar. Under sommaren gör vi badresor till närbelägna sjöar. I vårt gym- och relax kan man träna både styrka och kondition och avsluta med en stund i massagestolen.

Under året åker personal och boende på någon längre resa vilken planerats gemensamt. Resorna sker i grupp eller individuellt med kontaktperson.


Det är vår erfarenhet att en fast men över tid flexibel struktur i vardagen bidrar till att förbättra den psykiska hälsan för våra boende och ökar livskvalitén här och nu.