Vår verksamhet

Stiftelsen Göransgården är en ideell, icke-vinstdrivande stiftelse under tillsyn av IVO, Socialstyrelsen. Huvudverksamheten utgörs av hem för vård och boende (HVB-hem) och rehabilitering av personer i behov av särskild omsorg på grund av psykiska och sociala funktionshinder. Stiftelsen driver verksamhet på Göransgården i Danmarks by, tre lägenheter i Vilan i Uppsala samt en utslussnings lägenhet i Eriksberg


Verksamheten startades av Mona Göransson i början av 1930-talet. Hennes drivfjäder var enkel och okomplicerad. Hon hade en brinnande längtan att hjälpa psykiskt sjuka människor, ge dem värme och kärlek och sörja för deras välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt. Mona Göransson var stark i sin tro på alla människors lika värde och berättigande. Hennes övertygelse var att alla människor, oavsett sjukdom eller funktionshinder, äger förmågan att växa och utvecklas.

Mona Göransson var mycket anspråkslös för sin egen del och såg aldrig till någon personlig vinning. I december 1959 donerade hon alla sina tillgångar och Stiftelsen Göransgården bildades. Mona fortsatte sitt arbete på Göransgården fram till sin bortgång 1975.

Mona Göranssons ideologi för verksamheten gäller i allra högsta grad för oss som idag har förmånen att verka på Göransgården.


Mat och måltider

Maten som serveras till de boende och gäster i vår matsal lagas av vårt eget kök. De erbjuder goda och välkomponerade menyer av svensk husmanskost i en blandning med modernare rätter.Vi lagar maten från grunden och använder färska råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Vi strävar efter att 75 procent av råvarorna skall vara ekologiska och närproducerade. För närvarande ligger vi på 70 procent. Vi får ett stort urval av grönsaker, kryddor, sparris och potatis från vår egen odling, som vår duktiga trädgårdsmästare sköter.

Vår matsedel utgår från en säsongsanpassad meny. Vi följer de svenska mattraditionerna vid helger såsom jul. påsk och midsommar.Vi erbjuder även festmåltider för att fira speciella högtider.På sommaren grillar vi ofta och sitter ute när vädret tillåter.Bo på Göransgården

Göransgården ligger naturskönt beläget i Danmarks kyrkby, 8 km från Uppsala centrum. Verksamheten bedrivs i tio olika fastigheter omgivna av en vacker trädgård med växthus och fiskdamm.

Inom området finns allaktivitetshus med gym- och relaxlokal, ljusrum, musikrum, samlingssal/matsal, snickeri, träningskök samt växthus.

På Göransgården finns plats för 29 boende, vi har 24 lägenheter och fem korttidsplatser, bestående av enkelrum med dusch och toalett. Alla lägenheter har tillgång till bredband.

Vidare har vi tre lägenheter på Rörbäcksvägen i Vilan samt en träningslägenhet i Eriksberg, där de som kommit längre i sin rehabilitering kan bo.

För att tillvarata idéer och ge de boende möjlighet att påverka, hålls boenderåd var fjärde vecka. Där får alla komma till tals och på så sätt tränas samverkan och demokrati. Två gånger om året bjuder vi in till anhörigträff.

Våra aktiviteter

Utifrån den enskildes förmåga och behov av rehabilitering och sysselsättning utformas individuella dagsprogram. Behovet av en strukturerad vardag tillgodoses genom olika aktiviteter såsom: samtal, ADL-aktiviteter, studiecirklar, praktik, terapi och mer fritids- och hobbybetonade sysselsättningar.

Att ha ett arbete att gå till är centralt i psykiatrisk rehabilitering. Vi anser att alla människor mår bra av att vara behövda och ta ansvar. Vi har ett nära samarbete med Misa, arbetsförmedlingen och andra verskamheter som arbetar mot sysselsättning av olika slag.

Göransgården kan erbjuda utredningspaket i mån av plats


Placering under 3 månader av den boende till en kostnad utifrån ramavtal+ tillägg för utredning med 967 kr/dygn.Om ej ramavtal finns är kostnaden 2270 kr/dygn inklusive hyra och ett tillägg för utredningspaketet som kostar 967 kr/dygn. Totalt 3237 kr/dygn.När klienten bor här under utredningen, och inte själv måste hålla reda på bokade besök, innebär det att vi har en större möjlighet att genomföra utredningen så att den blir komplett. Utredningen består av 56 utredningstimmar av specialister och utöver det dagliga observationer av behandlings personal vid aktiviteter, veckosamtal och ADL. Personal finns dygnet run.

 • 19 timmar psykiatriker
 • 19 timmar neuropsykolog
 • 2 timmar psykiatriker och psykolog tillsammans
 • 6 timmar arbetsterapeut
 • 4 timmar fysioterapeut
 • 6 timmar teamarbete med ovanstående samt personal och koordinator.


19 timmar Psykiatriker:

 • SCID-I, PANSS, ADHD och missbruksskattnings skalor
 • Suicid och våld-riskbedömningar


19 tim. Psykolog med SCID-II eller andra personlighetsdrag/störning, begåvningsnivå (tidigare kontakt med Habilitering-skola?), neuropsykiatrisk diagnostik

2 t. 


Psykiatriker och Psykolog tillsammans:

 • Diagnos enl. ICD-11 och DSM-5


6 t. Arbetsterapeut:

 • Aktivitet i tid med struktur - Självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S).
 • Veckoplanering i kalender (WCPA) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiv funktion.
 • Perceive, perform, plan, recall (PRPP) är en standardiserad och klientcentrerad bedömning av utförande i aktivitet ADL-Taxonomin för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.
 • Mini Mental State Examination (MMSE-SR) MMSE mäter en persons kognitiva status.


4 t. Fysioterapeut

Somatisk bedömning samt bedömning av kroppsfunktion och kroppsuppfattning.


6 tim. Teamgenomgångar

Hela teamet med koordinator - verksamhetschef, socionom, kontaktpersoner –för att avrunda, och feedback till uppdragsgivare.


Övrigt: lab prover vid behov.

Att sysselsätta sig är en viktigt del av vardagen

I vår sysselsättning får den boende träning i att samverka med andra, sköta ett arbete och passa tider för att sedan kunna gå vidare till mer krävande arbetsuppgifter. Vi försöker hitta olika sysslor på gården som behöver skötas, t.ex. kan man praktisera i vårt kök eller arbeta tillsammans med vår vaktmästare. Den odlingsintresserade har möjlighet att vara med i trädgårdsgruppen som arbetar både i växthuset och ute i trädgården.
Studiecirklar och andra aktiviteter erbjuds dagligen i vårt allaktivitetshus. Där kan man måla, skriva, läsa, jobba vid datorn, lyssna på musik eller bara umgås.

För ADL-träning har vi ett modernt träningskök. I snickeriet kan den som vill arbeta med trä få utlopp för sin energi. För den som vill sjunga eller spela något instrument finns vårt nya musikrum.

Vi har avtal med följande kommuner:

Uppsala


Knivsta


Håbo


Enköping


Bromma


Enskede-Årsta-Vantör

Farsta

Hägersten-Liljeholmen

Hässelby-Vällingby

Kungsholmen

Norrmalm

Rinkeby-Kista

Skarpnäck

Skärholmen

Spånga - Tensta

Södermalm

Älvsjö

Östermalm

Upplands
Väsby

Ekerö

Sigtuna

Sundbyberg

Upplands
Bro

Täby

Järfälla

Lidingö

Solna

Sollentuna

Trollhättan

Vänersborg

Vår ambition

Vår ambition är att alla skall utöva någon form av regelbunden motion och vi anser att det utgör en viktig del av rehabiliteringsarbetet. Vi lägger därför stor vikt vid ökad fysisk aktivitet och för att tillgodose detta åker vi t.ex. regelbundet ut i naturen och vandrar. Under sommaren gör vi badresor till närbelägna sjöar. I vårt gym- och relax kan man träna både styrka och kondition och avsluta med en stund i massagestolen.

Under året åker personal och boende på någon längre resa vilken planerats gemensamt. Resorna sker i grupp eller individuellt med kontaktperson.


Det är vår erfarenhet att en fast men över tid flexibel struktur i vardagen bidrar till att förbättra den psykiska hälsan för våra boende och ökar livskvalitén här och nu.