Vår personal

På Göransgården arbetar 33 personer, vi har bemanning dygnet runt. Vår personal är mycket engagerad och kvalificerad.

Personalkategorierna utgörs av sjuksköterskor, socionom, skötare/undersköterskor, behandlingsassistenter, arbetsterapeut, sjukgymnast, trädgårdsterapeut, administrativ personal, kökspersonal, husmor samt vaktmästare. Vår specialistläkare arbetar hos oss en dag var tredje vecka.

Vår personal har kvalificerad handledning och deltar fortlöpande i olika vidareutbildningar som motiverande samtal (MI), Vård- och stödsamordning (VOSS), Individuellt stöd i arbete (ISA), Pedagogik som verktyg i psykiatriskt arbete, Illness Management and Recovery (IMR) och Återhämtningsinriktat arbete vilket är en förutsättning för en effektiv och bra behandling och rehabilitering. Vi har även kursledare i musik, slöjd, data.

Göransgården samarbetar med psykologer, sjukgymnast, dietist, husläkare samt tandvård.

Lokal samverkan sker med fackliga organisationer.

Stiftelsen Göransgården söker sjuksköterska för visstidsanställning

60 – 75 % i 6 månader med möjlighet till förlängning.
 


Arbetsuppgifter:
sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som, medicindelning, blodprovstagning, depotinjektioner,

beställning av sjukvårdsmaterial och läkemedel, rond med läkare, medfölja på läkarbesök,

kontakt med och samarbete med andra vårdgivare, delta i SIP, deltai team och rehab möten

angående de boende tillsammans medbehandlingsassistenter och undersköterskor. I arbetet

ingår också att hainskrivnings samtal med nya boende, delta i bedömningar av nya boenden

ochbedöma psykiatriska och somatiska symtom för att utreda vilka insatser som kan
behövas. Delta i vissa vardagsaktiviteter med boende i mån av tid.

Erfarenhet och kvalifikationer:

Leg. sjuksköterska, körkort och körvana, datavana och goda kunskaper i svenska i taloch skrift

och erfarenhet av dokumentation enligt HSL.

Vi ser givetvis erfarenhet av psykiatri som meriterande men även intresse för psykiatri och vilja att

 lära sig mer om arbetet med psykiatriska funktionshinder.

Kollektivavtal
finns. Tillträde och Lön enligt ÖK.

Ansökan med
CV och personligt brev skickas via mejl till

Sara.friman@goransgarden.se

Sista
ansökningsdag 15/11-20Vi undanber oss hjälp med rekryteringar via bemanningsföretag.