Vår personal

På Göransgården arbetar 33 personer, vi har bemanning dygnet runt. Vår personal är mycket engagerad och kvalificerad.

Personalkategorierna utgörs av sjuksköterskor, socionom, skötare/undersköterskor, behandlingsassistenter, arbetsterapeut, sjukgymnast, trädgårdsterapeut, administrativ personal, kökspersonal, husmor samt vaktmästare. Vår specialistläkare arbetar hos oss en dag var tredje vecka.

Vår personal har kvalificerad handledning och deltar fortlöpande i olika vidareutbildningar som motiverande samtal (MI), Vård- och stödsamordning (VOSS), Individuellt stöd i arbete (ISA), Pedagogik som verktyg i psykiatriskt arbete, Illness Management and Recovery (IMR) och Återhämtningsinriktat arbete vilket är en förutsättning för en effektiv och bra behandling och rehabilitering. Vi har även kursledare i musik, slöjd, data.

Göransgården samarbetar med psykologer, sjukgymnast, dietist, husläkare samt tandvård.

Lokal samverkan sker med fackliga organisationer.