HeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeader

Välkommen till Göransgården

Göransgården är ett boende och behandlingshem för personer med behov av särskild omsorg på grund av psykiska och sociala funktionsnedsättningar.

Hos oss respekteras den boendes autonomi och behov av integritet. Vi vill ge en trivsam hemmiljö och ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Göransgården erbjuder god psykiatrisk behandling och omvårdnad, aktiv rehabilitering och trivsam samvaro. Kontaktpersoner hjälper de boende att träna funktioner som stärker deras självkänsla och den egna förmågan att tillvarata och utveckla sina inneboende resurser.Kontaktinformation

Telefon
018 - 32 62 75
018 - 32 64 55

Jourtelefon
0702 - 04 46 19

E-post
info@goransgarden.se

Adress
Göransgården
Danmarks by
755 98 Uppsala