Om Göransgården

Vår verksamhet

Stiftelsen Göransgården ligger naturskönt beläget i Danmarks by, 8 km sydost om Uppsala centrum.  Vi är en icke-vinstdrivande, religiöst- och politiskt obunden verksamhet som bedriver hem för vård eller boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL (Socialtjänstlagen). Vi arbetar med stöd och rehabilitering för vuxna personer (över 18 år) med psykiatrisk problematik och psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att den enskilde ska få en fungerande vardag och bli så självständig som möjligt, samt ges möjlighet till återhämtning och sjukdomshantering. Vi tar emot både kvinnor, män eller personer med annan könsidentitet. Vi har totalt 35 platser varav 3 lägenheter ligger i stadsdelen Vilan och en utslussningslägenhet ligger i stadsdelen Eriksberg.

Verksamheten startades av Mona Göransson i början av 1930-talet. Hennes drivfjäder var enkel och okomplicerad. Hon hade en brinnande längtan att hjälpa psykiskt sjuka människor, ge dem värme och kärlek och sörja för deras välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt. Mona Göransson var stark i sin tro på alla människors lika värde och berättigande. Hennes övertygelse var att alla människor, oavsett sjukdom eller funktionshinder, äger förmågan att växa och utvecklas. Mona Göransson var mycket anspråkslös för sin egen del och såg aldrig till någon personlig vinning. I december 1959 donerade hon alla sina tillgångar och Stiftelsen Göransgården bildades. Mona fortsatte sitt arbete på Göransgården fram till sin bortgång 1975.

Mona Göranssons ideologi för verksamheten gäller i allra högsta grad för oss som har förmånen att verka på Göransgården idag.

Vår personal

På Göransgården arbetar 35 personer i olika yrkeskategorier. Tillsammans har vi en bred kompetens inom området för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta den enskilde i dess vardag. Vi har bemanning dygnet runt.
Personalkategorierna utgörs av sjuksköterskor, socionom, skötare/undersköterskor, behandlingsassistenter/socialpedagoger, arbetsterapeut, sjukgymnast, trädgårdsmästare, husmor, vaktmästare, kökspersonal samt ekonomiansvarig. Vår specialistläkare inom psykiatri arbetar hos oss en dag var tredje vecka och psykolog och Leg. psykoterapeut finns även kopplad till verksamheten. Kursledare i träslöjd och musik arbetar hos oss varje vecka.

Utifrån den enskildes behov samarbetar vi givetvis med öppenvårdsmottagningar, vårdcentraler, psykologer eller andra verksamheter inom hälso- och sjukvården eller kommunen.

Vår personal har regelbundet kvalificerad handledning och går löpande vidareutbildningar som är relevanta för vårt arbete, exempelvis MI (motiverande samtal), IMR (Illness managment and recovery) och återfallsprevention.

Login