Boende

Bo på Göransgården

Göransgården ligger naturskönt beläget i Danmarks kyrkby, 8 km från Uppsala centrum. Verksamheten bedrivs i tio olika fastigheter omgivna av en vacker trädgård med växthus och fiskdamm.

Inom området finns allaktivitetshus med gym- och relaxlokal, ljusrum, musikrum, samlingssal/matsal, snickeri, träningskök samt växthus.

På Göransgården finns plats för 29 boende, vi har 24 lägenheter och fem korttidsplatser, bestående av enkelrum med dusch och toalett. Alla lägenheter har tillgång till bredband.

Vidare har vi tre lägenheter på Rörbäcksvägen i Vilan samt en träningslägenhet i Eriksberg, där de som kommit längre i sin rehabilitering kan bo.

För att tillvarata idéer och ge de boende möjlighet att påverka, hålls boenderåd var fjärde vecka. Där får alla komma till tals och på så sätt tränas samverkan och demokrati. Två gånger om året bjuder vi in till anhörigträff.

Göransgården kan erbjuda utredningspaket i mån av plats

Placering under 3 månader av den boende till en kostnad utifrån ramavtal+ tillägg för utredning med 967 kr/dygn.Om ej ramavtal finns är kostnaden 2270 kr/dygn inklusive hyra och ett tillägg för utredningspaketet som kostar 967 kr/dygn. Totalt 3237 kr/dygn.När klienten bor här under utredningen, och inte själv måste hålla reda på bokade besök, innebär det att vi har en större möjlighet att genomföra utredningen så att den blir komplett. Utredningen består av 56 utredningstimmar av specialister och utöver det dagliga observationer av behandlings personal vid aktiviteter, veckosamtal och ADL. Personal finns dygnet run.
19 timmar psykiatriker
19 timmar neuropsykolog
2 timmar psykiatriker och psykolog tillsammans
6 timmar arbetsterapeut
4 timmar fysioterapeut
6 timmar teamarbete med ovanstående samt personal och koordinator.

19 timmar Psykiatriker:
SCID-I, PANSS, ADHD och missbruksskattnings skalor
Suicid och våld-riskbedömningar

19 tim. Psykolog med SCID-II eller andra personlighetsdrag/störning, begåvningsnivå (tidigare kontakt med Habilitering-skola?), neuropsykiatrisk diagnostik
2 t.

Psykiatriker och Psykolog tillsammans:
Diagnos enl. ICD-11 och DSM-5

6 t. Arbetsterapeut:
Aktivitet i tid med struktur - Självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S).
Veckoplanering i kalender (WCPA) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiv funktion.
Perceive, perform, plan, recall (PRPP) är en standardiserad och klientcentrerad bedömning av utförande i aktivitet ADL-Taxonomin för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.
Mini Mental State Examination (MMSE-SR) MMSE mäter en persons kognitiva status.

4 t. Fysioterapeut
Somatisk bedömning samt bedömning av kroppsfunktion och kroppsuppfattning.

6 tim. Teamgenomgångar
Hela teamet med koordinator - verksamhetschef, socionom, kontaktpersoner –för att avrunda, och feedback till uppdragsgivare.

Övrigt: lab prover vid behov.

Login