Aktiviteter

Våra aktiviteter

Utifrån den enskildes förmåga och behov av rehabilitering och sysselsättning utformas individuella dagsprogram. Behovet av en strukturerad vardag tillgodoses genom olika aktiviteter såsom: samtal, ADL-aktiviteter, studiecirklar, praktik, terapi och mer fritids- och hobbybetonade sysselsättningar.

Att ha ett arbete att gå till är centralt i psykiatrisk rehabilitering. Vi anser att alla människor mår bra av att vara behövda och ta ansvar. Vi har ett nära samarbete med Misa, arbetsförmedlingen och andra verskamheter som arbetar mot sysselsättning av olika slag.

Att sysselsätta sig är en viktigt del av vardagen

I vår sysselsättning får den boende träning i att samverka med andra, sköta ett arbete och passa tider för att sedan kunna gå vidare till mer krävande arbetsuppgifter. Vi försöker hitta olika sysslor på gården som behöver skötas, t.ex. kan man praktisera i vårt kök eller arbeta tillsammans med vår vaktmästare. Den odlingsintresserade har möjlighet att vara med i trädgårdsgruppen som arbetar både i växthuset och ute i trädgården.
Studiecirklar och andra aktiviteter erbjuds dagligen i vårt allaktivitetshus. Där kan man måla, skriva, läsa, jobba vid datorn, lyssna på musik eller bara umgås.

För ADL-träning har vi ett modernt träningskök. I snickeriet kan den som vill arbeta med trä få utlopp för sin energi. För den som vill sjunga eller spela något instrument finns vårt nya musikrum.

Vår ambition

Vår ambition är att alla skall utöva någon form av regelbunden motion och vi anser att det utgör en viktig del av rehabiliteringsarbetet. Vi lägger därför stor vikt vid ökad fysisk aktivitet och för att tillgodose detta åker vi t.ex. regelbundet ut i naturen och vandrar. Under sommaren gör vi badresor till närbelägna sjöar. I vårt gym- och relax kan man träna både styrka och kondition och avsluta med en stund i massagestolen.

Under året åker personal och boende på någon längre resa vilken planerats gemensamt. Resorna sker i grupp eller individuellt med kontaktperson.

Det är vår erfarenhet att en fast men över tid flexibel struktur i vardagen bidrar till att förbättra den psykiska hälsan för våra boende och ökar livskvalitén här och nu.

Login