Om Göransgården

Vår verksamhet

Stiftelsen Göransgården är en ideell, icke-vinstdrivande stiftelse under tillsyn av IVO, Socialstyrelsen. Huvudverksamheten utgörs av hem för vård och boende (HVB-hem) och rehabilitering av personer i behov av särskild omsorg på grund av psykiska och sociala funktionshinder. Stiftelsen driver verksamhet på Göransgården i Danmarks by, tre lägenheter i Vilan i Uppsala samt en utslussnings lägenhet i Eriksberg

Verksamheten startades av Mona Göransson i början av 1930-talet. Hennes drivfjäder var enkel och okomplicerad. Hon hade en brinnande längtan att hjälpa psykiskt sjuka människor, ge dem värme och kärlek och sörja för deras välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt. Mona Göransson var stark i sin tro på alla människors lika värde och berättigande. Hennes övertygelse var att alla människor, oavsett sjukdom eller funktionshinder, äger förmågan att växa och utvecklas.

Mona Göransson var mycket anspråkslös för sin egen del och såg aldrig till någon personlig vinning. I december 1959 donerade hon alla sina tillgångar och Stiftelsen Göransgården bildades. Mona fortsatte sitt arbete på Göransgården fram till sin bortgång 1975.

Mona Göranssons ideologi för verksamheten gäller i allra högsta grad för oss som idag har förmånen att verka på Göransgården.

Mat och måltider

Maten som serveras till de boende och gäster i vår matsal lagas av vårt eget kök. De erbjuder goda och välkomponerade menyer av svensk husmanskost i en blandning med modernare rätter.Vi lagar maten från grunden och använder färska råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Vi strävar efter att 75 procent av råvarorna skall vara ekologiska och närproducerade. För närvarande ligger vi på 70 procent. Vi får ett stort urval av grönsaker, kryddor, sparris och potatis från vår egen odling, som vår duktiga trädgårdsmästare sköter.
Vår matsedel utgår från en säsongsanpassad meny. Vi följer de svenska mattraditionerna vid helger såsom jul. påsk och midsommar.Vi erbjuder även festmåltider för att fira speciella högtider.På sommaren grillar vi ofta och sitter ute när vädret tillåter.

Vår personal

På Göransgården arbetar 33 personer, vi har bemanning dygnet runt. Vår personal är mycket engagerad och kvalificerad.

Personalkategorierna utgörs av sjuksköterskor, socionom, skötare/undersköterskor, behandlingsassistenter, arbetsterapeut, sjukgymnast, trädgårdsterapeut, administrativ personal, kökspersonal, husmor samt vaktmästare. Vår specialistläkare arbetar hos oss en dag var tredje vecka.

Vår personal har kvalificerad handledning och deltar fortlöpande i olika vidareutbildningar som motiverande samtal (MI), Vård- och stödsamordning (VOSS), Individuellt stöd i arbete (ISA), Pedagogik som verktyg i psykiatriskt arbete, Illness Management and Recovery (IMR) och Återhämtningsinriktat arbete vilket är en förutsättning för en effektiv och bra behandling och rehabilitering. Vi har även kursledare i musik, slöjd, data.

Göransgården samarbetar med psykologer, sjukgymnast, dietist, husläkare samt tandvård.

Lokal samverkan sker med fackliga organisationer.

Login